බැඳලා හනිමුන් යන ගමන් කාර් එකේ රියැදුරා සමග හාද වී මනාලිය තම සැමියාට කරපු පාහර වැඩේ

ඇත්තටම පුදුම සමාජයක් මේක. අද සමාජයේ සමහර කාන්තාවන්ගේ නොමනා ක්‍රියාවන් නිසා මුළු කාන්තා සංහතියේම නම මෙයින් නිරපරාදේ කිලිටි වනවා නොඅනුමානයි. තම සැමියාට මෙවැනි දේ කරන කාන්තාවන් අද සමාජයේ කොතෙක්නම් ඇත්ද. පමණට වඩා විශ්වාසයත් එතරම් හොද දෙයක් නොවන අතර අවිශ්වසයත් එතරම් හොද නැත. විවාහ ජීවිතයේදී අවංක බව මෙන්ම විශ්වාසය ද පන මෙන් රැකියා යුතුය. වැඩි විස්තර සහිත වීඩියෝව පහතින් නරඹන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *