නිපුනිකාගේ වැරදුන වීඩියෝව මෙන්න.

නිපුනිකා හේවාගමගේ කියන්නේ මෑත කාලයේ ජනප්‍රිය තරුණ රංගන ශිල්පිණියක්. තරුණ පරපුරේ ආදරය දිනාගත් නිපුනිට හරි වැඩක් වෙලා, තමන්ගේ පෙම්වතාට යැවීමට සූදානම් කර තිබූ වීඩියෝවක් වැරදීමකින් තම මවට යැවීම නිසා සුරූපී නිළි නිපුනිකා හේවාගමගේට සිදුවූ දෙයක් පසුගියදා හෙලිවූවා. එනම් පෙම්වතාර යැවීමට හදපු වීඩියෝවක් වරදීමකින් තමන්ගේ මවටයි ගිහින් තියෙන්නේ, එම වීඩියෝව පහතින්, වැඩි විස්තර හා වීඩියෝ බැලීම සදහා පහත ලින්ක් එක හෝ පහළ Photo එක මත ක්ලික් කර යායුතුය >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *